1 year ago

nhận làm bằng cấp 3

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm nhàng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm tr read more...